• BIST 107.015
 • Altın 172,213
 • Dolar 4,0658
 • Euro 4,9307
 • Gümüşhane : 8 °C
 • Trabzon : 14 °C

GELİN KOLAYLAŞTIRALIM

16.06.2017 11:00
GELİN KOLAYLAŞTIRALIM
Gümüşhane Defterdarı Turan Kemer ile Gümüşhane Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Eyyüp İslamoğlu, Gümüşhane Defterdarlık Makamında ortak basın toplantısı düzenledi.

Gümüşhane Defterdarı Turan Kemer ile Gümüşhane Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Eyyüp İslamoğlu, Gümüşhane Defterdarlık Makamında ortak basın toplantısı düzenledi.

Defterdar Kemer, burada yaptığı açıklamada, 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sının “Vergi Ödevi” Başlıklı 73’üncü maddesinde “Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür.” Maddesini hatırlatarak, “Ancak bazı vatandaşlarımızın zaman içerisinde çeşitli nedenlerle ödeyemediği kesinleşmiş vergi ve diğer bazı borçları,   7020 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile yeniden yapılandırma yoluna gidilmektedir” dedi.

Defterdarlıkça söz konusu Kanunun yapılandırma hükümlerinden yararlanmaları konusunda mükellefleri etkin bir şekilde bilgilendirmek amacıyla çeşitli çalışmalar yürütülmekte olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

“7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 27 Mayıs 2017 tarihinde, 1 ve 2 no’lu Genel Tebliğleri ise 03 Haziran 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 7020 sayılı Yeni Yapılandırma Kanunuyla; vatandaşlarımızın kamuya olan borç yükü azalacak, borçlar taksitler halinde ödenebilecektir.”

Çeşitli Faaliyetler Başlatıldı

Toplumun her kesimine hitap eden Kanunu vatandaşlarımıza anlatmak, azami seviyede yararlanılmasını sağlamak amacıyla gerekli tanıtım faaliyetleri başlatıldığını açıklayan Kemer, Ankara’da Gelir İdaresi Başkanlığı, İlimizde ise Defterdarlık olarak tüm personelimiz ile Kanunu anlatmak ve uygulamak üzere hazır bulunuyoruz. Yeni Yapılandırma Kanunu kesinleşmiş borçlara ödeme kolaylığı getiriyor. Vergi Dairelerine ödenmesi gereken vergi ve diğer borçların gecikme zamları, faizleri Yİ-ÜFE oranında, yani üçte iki oranında azaltılıyor. Vergi aslına bağlı cezalar da tamamen siliniyor. Kanundan yararlanan vatandaşlarımız yıllık yüzde 16.80 oranında gecikme zammı ödemek yerine yıllık % 3-4 gibi düşük oranda bir tutar ödeyecek. Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında da indirim yapılıyor. Yarısını tahsil ediyor, yarısından vazgeçiyoruz. Borcun peşin ödenmesi halinde ayrıca indirim yapılıyor ve Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutarın yarısından vazgeçiliyor. Borçların 36 aya varan sürelerde ödenmesi mümkün. Taksitlere, bugün için uygulanan faizin çok altında bir oranda katsayı uyguluyor. Yapılandırma devam ettiği sürece; borcu yoktur belgesi alınabilecek. Araçların fenni muayeneleri yaptırılabilecek. Vatandaşlarımız, Yeni Yapılandırma Kanunu sayesinde geçmiş borçlarını taksitler halinde ödeyerek ekonomik faaliyetlerini daha kolay yürütebilecek. 31 Mart 2017 tarihinden öncesine ilişkin gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, KDV, ÖTV gibi tüm vergiler bu Kanuna göre ödenebilecek. Ancak, önceki yapılandırma yasası olan 6736 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılandırılmış borçlar Yeni Yapılandırma Kanunu kapsamına alınmamıştır. Önceki yasa çerçevesinde borcunu yapılandıran vatandaşlarımızın, 1 Temmuz 2016 – 31 Mart 2017 zaman aralığında borçları oluşmuş ise bu borçları için yeni Yapılandırma Kanunundan yararlanabileceklerdir. Ayrıca, çok sayıda vatandaşımızı ilgilendiren trafik, nüfus, seçim, askerlik para cezaları, karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen cezalar da Kanun kapsamda yapılandırılabilecek. YURT-KUR üzerinden öğrenim kredisi alan öğrencilerin kuruma olan öğrenim ve katkı kredisi borçları ile ecrimisil borçları da bu Kanuna göre yapılandırılarak ödenebilecek.

Başvuru ve ödemeler

Yeni Yapılandırma Kanunu olan 7020 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların,      30 Haziran 2017 tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvurmaları şart olduğunu kaydeden Defterdar Kemer, açıklamasını şöyle tamamladı:

“Bu sürenin uzatılmasına ilişkin Kanunda yetki bulunmadığından, sürenin uzaması söz konusu değil. Başvurular, bizzat bağlı olunan vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla ya da Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr adresi üzerinden internet aracılığı ile yapılabilecek. Başvuru sırasında peşin veya taksit seçeneklerinden biri tercih edilecek. Yapılandırılan tutarlar 6, 9, 12, 18 taksit seçenekleri ile ödenebilecek. Taksitler 2 ayda bir ödemeli olacak. Peşin veya ilk taksit ödemelerinin 31 Temmuz 2017 Pazartesi günü bitimine kadar yapılması gerekiyor. Bu sürenin uzaması da söz konusu değil. Peşin ödemeler teşvik ediliyor. Vatandaşlarımıza peşin ödeme avantajını tekrar hatırlatmak istiyoruz. Kanun kapsamında yapılandırılan alacakların peşin ödenmesini teşvik etmek için ödemeler peşin yapıldığı takdirde, Kanun hükümlerine göre hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından ayrıca  %50 oranında indirim yapılacak. Taksitlerin ilk 2’sinin zamanında ödenmesi şartı var. Kanundan yararlanmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken en önemli hususlardan biri de taksitle ödemeyi tercih etmişlerse ilk iki taksitin süresinde ödenmesidir. İlk 2 taksiti ödemeyenler, Kanunun getirdiği imkânlardan yararlanamayacaktır. Kanunla ilgili her türlü sorunuza Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr adresinde yer alan dokümanlardan veya 444 0 189 VİMER aracılığıyla cevap alabilirsiniz. Ayrıca vergi dairelerimiz tüm vatandaşlarımızın konuyla ilgili başvurularına en kısa sürede yanıt verecektir. Özetle toplumun her kesimini ilgilendirebilecek nitelikte bir Kanun olan yeni yapılanma Kanunundan yararlanmak için bir an önce başvuruların yapılması ve imkanlar dahilinde peşin ödemelerin seçilmesinde yarar olduğunu duyurmak istiyoruz.”

Sosyal Güvenlik Kurumu Borçlarının Yapılandırılması

Gümüşhane Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Eyyüp İslamoğlu ise sosyal güvenlik kurumu borçlarının yapılandırılması ile ilgili olarak açıklamada bulundu.

İslamoğlu, yaptığı açıklamada, “ 27 Mayıs 2017 tarihli 30078 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7020 sayılı yasa ile, 2017 yılı Mart ayı ve önceki aylara ilişkin olup ödenmemiş olan; işçi, esnaf ve memurlara ilişkin sigorta primleri, işsizlik sigortası primleri, emekli olduktan sonra işverenin yanında çalışanların sosyal güvenlik destek primleri, isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası primleri, emekli olduktan sonra ticari faaliyet yapması nedeniyle emekli aylıklarından kesilen sosyal güvenlik destek primleri, 31.03.2017 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikli inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primleri, idari para cezaları, damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payları, işveren , sigortalı ve üçüncü şahısların iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçlar ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları yeniden yapılandırılmaktadır” dedi.

Son Taksit 30 Haziran

İslamoğlu, açıklamasında daha sonra şunları kaydetti:

“6111 sayılı Kanun, 6552 sayılı Kanun ile 6736 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılandırılan ve 27.05.2017 tarihi itibarıyla taksit ödemeleri devam eden borçlar, 7020 sayılı Kanuna göre yapılandırma kapsamında girmediğinden borçlu işverenlerimizin mağdur olmamaları için daha önce yapılandırılan borçların peşin veya taksitlerini süresinde ödemeleri gerekmektedir. Özellikle 6736 sayılı Kanuna göre yapılandırılan borçların ilk taksit son ödeme süresi 31.05.2017, ikinci taksit son ödeme süresi 30.06.2017 olduğundan ve ilk iki taksiti ödemeyenlerin yapılandırma haklarını yitireceğinden mutlaka ilk iki taksitlerini süresinde ödemeleri gerekmektedir. Aksi taktirde borçlarını süresinde ödemeyen bu kapsamdaki işverenler, 7020 sayılı Kanun hükümlerinden  yararlanamayacağından  cebri icra işlemleriyle karşı karşıya kalacaklardır. İşverenlerimiz 30.6.2017 tarihi mesai bitimine kadar Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgi ünitesine şahsen veya posta ile ya da 30.6.2017 saat 23.59 a kadar e-sigorta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Yapılandırmaya giren alacak asıllarına, ödeme vadesinin sona erdiği tarihten, 27.05.2017 tarihine kadar geçen süre için TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE aylık değişim oranları basit usulde uygulanmak suretiyle, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine tahsil edilecek tutar hesaplanacaktır. 31/3/2017 tarihi ve öncesinde işlenen fiillere ilişkin olup ilk taksit ödeme süresi olan 31/8/2017 tarihine (bu tarih dahil) kadar tebliğ edilmiş idari para cezası alacak asıllarının %50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.”

İbrahim Özdemir-Figen Tok

Yapılan yorumlardan Gümüşhane Olay Gazetesi sorumlu tutulamaz.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • KÜRTÜNDE FİDAN DİKİMİ13 Nisan 2018 Cuma 14:28
 • GURBETTE GELEN ÖLÜM13 Nisan 2018 Cuma 14:21
 • BYEGM BÖLGE MÜDÜRÜ TEKİNDEN OLAY'A ZİYARET13 Nisan 2018 Cuma 14:14
 • ÜLKÜCÜLER ŞEHİT POLİSİMİZİ UNUTMADI13 Nisan 2018 Cuma 14:04
 • KRAL PESTİL YEREL ZİNCİRLER FUARINDA13 Nisan 2018 Cuma 13:51
 • HAYDİ BEŞLER YÜZMEYE13 Nisan 2018 Cuma 13:14
 • KALBİNİ KORU SAĞLIKLI YAŞA13 Nisan 2018 Cuma 13:12
 • NİTELİKLİ OKUYUCULARI TESPİT EDİYORLAR12 Nisan 2018 Perşembe 18:28
 • KELKİTLİ ÖĞRENCİLER PORTEKİZ YOLCULAR12 Nisan 2018 Perşembe 18:21
 • YEMEK TUTAN POLİSLERE TATLI SÜPRİZİ12 Nisan 2018 Perşembe 18:20
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Gümüşhane Olay | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : (0456) 213 66 63 | Haber Yazılımı: CM Bilişim